Frenetic - Allt mellan HTML och jord!


HTML - Upptäck META-taggarna

När du väl byggt din sida, är nästa steg är att folk ska hitta dit. Oftast sker detta genom sökmotorer och dessa behöver kunna läsa in data om din sida för att indexera den på ett rätt sätt. Det är här META-data kommer in.

Så vad är då egentligen META-taggar? Jo, de används för att ange META-data, alltså information om sidan som inte påverkar sidans utseende. Det kan vara till exempel författare, vilken programvara som använts för att skapa dokumententet. Men den största användningen du har av META-taggar är de som används av sökmotorerna. Olika sökmotorer letar efter olika META-taggar, men det finns några som är standardiserade och det är framförallt dem vi ska titta närmare på här.

En META-tag byggs upp av två element: NAME och CONTENT. NAME anger vad som ska beskrivas och i CONTENT skriver man in nyckelorden. De skrivs enligt följande:

<meta name="xxx" content="yyy">

Vi går rakt på sak och börjar med första META-taggen: KeyWords. Här har du tillfälle att skriva in sökord som sökmotorn ska reagera på. Kom ihåg att använda relevanta ord till din sida! Om du skriver ett ord mer än sju gånger i "KeyWords" kan sökmotorn uppfatta detta som ett försök till "spamming" och kommer inte att indexera sidan alls. Du kan givetvis ha hur lång KeyWord-lista som helst, men det är bättre om den är kortare. Då kommer varje ord högre upp i listan. Varje sökord separeras av ett kommatecken. Skriv sökorden med små bokstäver. Eftersom denna META-tag har missbrukats för spam, har denna inte lika stor vikt i en sökmotor, den tittar igenom all text på din sida och indexerar efter komplett innehåll. Det är däremot fortfarande en del sökmotorer som använder detta, så jag rekommenderar att du har med den på dina sidor.

<meta name="KeyWords" content="hemsideskola, HTML, photoshop, javascript, bilder, webbdesign, webdesign">

En annan bra META-tag som gäller sökmotorer är description. Texten du skriver här är den sammanfattning du ser i sökmotorn när din sida kommer upp. Om inte denna finns, kommer sökmotorn att använda sig av den första texten den kan hitta på sidan. Nyare implementationer av sökmotorer visar ändå ofta text från hemsidan och inte själva description, men även denna tagg rekommenderas att du använder på sidorna.

<meta name="description" content="Frenetic är en hemsida för hemsidemakare, med gratis bilder, JavaScript, HTML-tips, Photoshop-tips och mycket mer!">

Då har vi gått igenom de två viktigaste taggarna för sökmotorer. Nu till en som du har användning av i ditt hemsidebyggande: Refresh. Denna META-tag visar aktuell sida ett visst antal sekunder, sedan skickas besökarna vidare till en annan. Detta ger väldigt många möjligheter, om man använder den rätt. Vanligast brukar dessa användas när en hemsida helt har bytt adress. Taggen som sådan är lite speciell, eftersom den har "två värden i ett". I Content skriver du först antalet sekunder som sidan ska visas följt av semikolon, följt av den nya adressen man ska hamna på.

<meta http-equiv="Refresh" content="5; url=welcome.html">

Så vad kan man använda den mer till då? Tja, till exempel bildspel, säkrare sidor som kräver inloggning (användaren får vara inaktiv på sidan hågst 600 sekunder, sedan visas en "utloggad"-sida), hjälp vid kontroll om läsaren klarar JavaScript (även om JavaScript är inaktiverat så kommer läsaren fortfarande använda sig av META-taggar). Nog tjatat om denna.

Sedan finns det två funktioner som beskriver något om vem som skapat sidan, nämligen Author och Copyright. Dessa är ganska självtalande.

<meta name="author" content="Fredrick Nygård, webmaster@frenetic.se">
<meta name="copyright" content="Fredrick Nygård, 1999, webmaster@frenetic.se">

Om du har gjort en sida med ett hjälpprogram, som FrontPage eller Netscape Composer, har du troligtvis snubblat på en META-tag som heter Generator. Denna används lite som reklam för skaparprogrammet och är i min mening helt och hållet onödig. Om du vill, kan du skriva ditt eget namn där när du skriver koden själv. Kommer dock inte märkas någon skillnad på sidan.

<meta name="Generator" content="Fredrick Nygård">

Sista funktionen jag kommer ta upp är Pragma. Denna används för att bilder och dylikt inte ska hamna i browserns cache. Fungerar tydligen inte så bra med Internet Explorer, men Netscape klarar det desto bättre.

<meta name="pragma" content="no-cache">

Jaha, då har du blivit berikad i META-taggarnas mysterier! Hoppas att du får en helt ny publik till din hemsida... :)

Information Bland guiderna på denna sida kan du även hitta MetaGen, ett hjälpmedel för att skapa dina META-taggar.
 
Allt material 1997-2004 © Frenetic.
Gillar du denna sida? Du kan hjälpa mig genom att klicka på bannern nedan!